Preskočite na vsebino

Tabele

 1. STOPNJA FILTRACIJE 

ISO 8573-1

RAZRED

filtracija prašnih delcev μm

ostanek prašnih delcev mg/m3

Točka rosišča DTP˚C

ostanek vode g/m3

ostanek olja mg/m3

0

strožje od razreda 1

strožje od razreda 1

strožje od razreda 1

strožje od razreda 1

strožje od razreda 1

1

≤0,1

≤0,1

≤-70

≤0,0003

≤0,01

2

≤1

≤1

≤-40

≤0,117

≤0,1

3

≤5

≤5

≤-20

≤0,88

≤1

4

≤15

≤8

≤+3

≤5,95

≤5

5

≤40

≤10

≤+7

≤7,73

≤25

6

ni določljivo

ni določljivo

≤+10

≤9,36

ni določljivo

2. PUŠČANJE KOMPRIMIRANEGA ZRAKA V SISTEMU  
Tabela je narejena za luknjico z zaobljenim robom v l/s glede na premer luknjice in tlaka v sistemu(za luknjice z ostrimi robovi se vrednost pomnoži z 0,96 in za neokrogle oblike z 0,65)

Premer luknjice

( mm)

Tlak v sistemu

2 Bar

3 Bar

4 Bar

5 Bar

6 Bar

7 Bar

8 Bar

10 Bar

12 Bar

0,1

0,004

0,006

0,008

0,009

0,011

0,012

0,014

0,017

0,02

0,2

0,02

0,02

0,03

0,04

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,3

0,04

0,05

0,06

0,08

0,1

0,11

0,12

0,15

0,18

0,5

0,11

0,15

0,19

0,23

0,26

0,3

0,39

0,41

0,49

1

0,45

0,6

0,73

0,9

1,05

1,2

1,35

1,65

2,95

1,5

1

1,4

1,7

2

2,4

2,7

3

3,7

4,4

2

1,8

2,4

3

3,6

4,2

4,8

5,4

6,6

7,8

3

4

5

7

8

9

11

12

15

17

4

7

10

12

14

17

19

22

26

31

5

11

15

19

22

26

30

34

41

49

6

16

22

27

32

38

43

49

60

70

8

29

39

48

58

67

77

87

106

125

10

43

60

75

90

105

120

135

165

195

IZRAČUN IZGUB V SISTEMU

S testom netesnosti lahko dokaj natančno ocenimo stopnjo puščanja tudi tako.da ob odklopu vseh porabnikov tlak v sistemu povišamo na običajni obratovalni tlak in merimo čase praznjenja sistema (vzrok je edino le puščanje) med spodnjim in zgornjim obratovalnim tlakom.Točen potek meritve je podan v nadaljevanju.
Po ugotovitvi stopnje in lokacije puščanja se je potrebno posvetiti določanju glavnih povzročiteljev in odprava napak.
Omenjena meritve-preglede je potrebno izvajati vsakih šest mesecev,saj le tako zagotovimo ohranjanje žaljene stopnje puščanja. Če tega ne izvajamo redno, se stopnja puščanja zagotovo hitro poslabša.

 

TEST NETESNOSTI:
Kompresor z znano kapaciteto vklopimo (vsi ostali kompresorji so izklopljeni) in počakamo, da tlak v omrežju doseže zgornjo vrednost.nato kompresor izklopimo (če se ne izklopi sam) in natančno merimo čas praznjenja omrežja t,ko se tlak v omrežju zniža na spodnjo vrednost. Kompresor pri spodnji vrednosti tlaka ponovno zaženemo in merimo čas polnjenja omrežja T do zgornje vrednosti tlaka. Dobljene vrednosti vnesemo v preglednico.

 

MERITEV PONOVIMO VSAJ PETKRAT!

Za test netesnosti omrežja za komprimirani zrak potrebujemo naslednje podatke:

t - povprečni čas praznjenja omrežja
T - povprečni čas polnjenja omrežja
VK – kapaciteta kompresorja (l/s)

Puščanje=   VK  *  T ÷ (T+t)        (l/s)

P.S.
Vijačni kompresor s kapaciteto 15,84 l/s potrebuje 7,5 kw električne moči!

Pomaknite se na vrh